Vypořádací cena

(Exercise price)

Cena, za niž může držitel prodejní/kupní opce koupit/prodat cenný papír.

Další pojmy