ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Vypořádací cena

(Exercise price)

Cena, za niž může držitel prodejní/kupní opce koupit/prodat cenný papír.

Další pojmy