ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vypořádací cena

(Exercise price)

Cena, za niž může držitel prodejní/kupní opce koupit/prodat cenný papír.

Další pojmy