Vypořádací agent

(Settlement agent)

Instituce řídící proces vypořádání (např. určuje vypořádací pozice, monitoruje převody peněz atd.) v převodních systémech a dalších systémech vyžadujících vypořádání.

Další pojmy