Výplatní doklad

(Cash advance voucher)

Doklad o výplatě hotovosti prostřednictvím platební karty autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.

Další pojmy