Výpis

(Statement)

Seznam transakcí, které se uskutečnily na bankovním účtu během určeného časového období.

Další pojmy