Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Výnosová obligace

(Bond, revenue)

Dluhopis zajištěný výnosy z určité služby poskytované emitentem dluhopisu.

Další pojmy