Výnosová obligace

(Bond, revenue)

Dluhopis zajištěný výnosy z určité služby poskytované emitentem dluhopisu.

Další pojmy