Výnosová křivka

(Yield curve)

Výnosová křivka je grafické znázornění závislosti mezi výnosy a splatnostmi řady obdobných cenných papírů nebo mezibankovních depozit. Rostoucí, pozitivně skloněná výnosová křivka znamená, že s delší dobou splatnosti roste výnosnost. Plochá výnosová křivka znamená, že existuje jen malý rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami.

Další pojmy