Výnosnost zisků

(Earnings yield)

Zisky na akcii dělené současnou tržní cenou akcie - odlišné od ukazatele cena/zisky.

Další pojmy