Výnos (zisk) na akcii

(Earnings per Share)

Jedno z kritérií firemní úspěšnosti (výkonnosti). Počítá se vydělením firemního zisku počtem emitovaných akcií.

Další pojmy