Výnos

(Yield)

Procentní míra návratnosti placená z akcie ve formě dividend, nebo úroková míra placená z dluhopisu či poukázky.

Další pojmy