Pobočky bank zůstávají otevřeny, včetně těch v obchodních centrech. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Výměna dluhu

(Advance refunding)

Nahrazení dluhu před dobou jeho splatnosti novou emisí dluhopisů.

Další pojmy