ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Výměna dluhu

(Advance refunding)

Nahrazení dluhu před dobou jeho splatnosti novou emisí dluhopisů.

Další pojmy