Výměna dluhu

(Advance refunding)

Nahrazení dluhu před dobou jeho splatnosti novou emisí dluhopisů.

Další pojmy