Výměna bankovních dat s oprávněnými orgány

  • Standardy
  • srpen 2019
  • Autor: Česká bankovní asociace

Cílem standardu je umožnit racionalizaci postupů při předávání údajů mezi bankami a finančními úřady a dalšími orgány státní správy v souladu s platnou legislativou. Podstatou racionalizace je nahrazení praxe předávání rozsáhlých seznamů a tiskových sestav efektivnější elektronickou formou datové výměny, která vytváří předpoklady pro automatizaci zpracování dotazů a generování odpovědí.

Předmětem tohoto dokumentu je stanovení pravidel výměny a definic datových struktur a formátů. Datový formát využívá syntaxe jazyka XML a výměna dat probíhá prostřednictvím informačního Systému Datových Schránek.