Výkonová záruka

(Performance bond)

Výkonová záruka je vydána stranou, která získala kontrakt na delší období. Má sloužit jako pojistka pro případ, že strana nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy.

Další pojmy