ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výkaz o peněžním toku

(Cash flow statement)

Finanční výkaz, který v obvyklé formě ukazuje, jak společnost získává a vydává hotovost během určitého období. Umožňuje náhled do likvidity, stability a finanční flexibility společnosti.

Další pojmy