ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyjmutá rizika

(Excepted perils)

Doložka používaná v přepravních smlouvách, při nichž dopravce není zavázán za ztrátu nebo poškození zboží v souvislosti se zásahem vyšší moci, námořním rizikem, válkou, krádeží, havárií atd.

Další pojmy