ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyhrazení plateb

(Appropriation of payments)

Vymezení určitých částek na klientově kontě za účelem úhrady konkrétních závazků.

Další pojmy