Vyhrazení plateb

(Appropriation of payments)

Vymezení určitých částek na klientově kontě za účelem úhrady konkrétních závazků.

Další pojmy