Vydání akcií k veřejnému obchodování

(Going public)

Proces, při němž jsou akcie podniku, který byl dosud vlastněn několika akcionáři, dány k dispozici široké veřejnosti. Často používáno za účelem navýšení peněžních zdrojů pro rozšíření podnikání. Označováno také jako float (anglický a irský termín) nebo jako kotace akcií na burze.

Další pojmy