ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vydané účty

(Accounts receivable)

Peněžní částky, které podniku dluží jeho zákazníci.

Další pojmy