ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výdaje na distribuci

(Distribution expense)

Výdaje, které se vztahují k nákladům na prodej, marketing, skladování a odbavování zboží.

Další pojmy