Pobočky bank zůstávají otevřeny, včetně těch v obchodních centrech. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Výdaje na distribuci

(Distribution expense)

Výdaje, které se vztahují k nákladům na prodej, marketing, skladování a odbavování zboží.

Další pojmy