Vyčlenění

(Spin-Off)

Nově vytvořená společnost, která bývala součástí mateřské společnosti.

Další pojmy