ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výčetka platidel

(Cash analysis)

Jestliže firma např. potřebuje od banky velkou částku hotovosti na výplatu mezd, pak je obvyklé, že banku požádá o takovou denominaci požadované hotovosti, která umožní, že každý zaměstnanec dostane přesnou částku své mzdy.

Další pojmy