ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výběrní list (složenka)

(Withdrawal Slip)

Formulář vyplňovaný klientem banky za účelem debetování nebo výběru peněz z jeho účtu.

Další pojmy