Vybavení

(Facility)

V bankovnictví označuje dohodu mezi bankéřem a klientem o využívání bankovních služeb, např. dokumentárního inkasa, dokumentárního akreditivu, atd. Alternativně označuje situaci, kdy klient má možnost přečerpat účet nebo může v případě potřeby získat úvěr do určité výše.

Další pojmy