Všeobecné zadržovací právo

(General lien)

Právo zadržet vlastnictví zboží, které náleží jinému, dokud ten nesplatí stávající dluhy.

Další pojmy