ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Všeobecné zadržovací právo

(General lien)

Právo zadržet vlastnictví zboží, které náleží jinému, dokud ten nesplatí stávající dluhy.

Další pojmy