Všeobecná dohoda o clech a obchodu

(General Agreement on Tariffs and Trade)

Smlouva přijatá mnoha zeměmi, jejímž smyslem bylo snížení obchodních bariér mezi signatářskými zeměmi a podpora obchodu prostřednictvím celních koncesí. Vytvořena v roce 1945, jejím původním cílem byl boj proti celosvětovým obchodním omezením a protekcionizmu, který způsobil recesi po druhé světové válce. Posledním kolem jednání byla tzv. uruguayská jednání.

Další pojmy