Vrácený úrok, rabat

(Rebate)

Nevydělaný úrok, který může být vrácen dlužníkovi v případě, že dluh je splacen před datem své splatnosti.

Další pojmy