Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Vrácený šek/položka

(Returned cheque/item)

Šek nebo jiná položka, která nebyla proplacena proplácející bankou. Důvod jeho neproplacení musí být při vrácení uveden.

Další pojmy