Vrácení pro nedostatečné krytí

(Bounce)

Vrácení šeku bankou z důvodu chybějících zdrojů k jeho proplacení.

Další pojmy