ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Volný (svobodný) trh

(Free market)

Neomezený pohyb tržních subjektů na trhu a ven z trhu, a to bez celních nebo jiných bariér. Trh, na němž se cena utváří na základě poptávky a nabídky bez vlivu vnějších faktorů, jako jsou intervence vlády nebo centrální banky.

Další pojmy