Vnitřní kontroly

(Internal controls)

Kontroly ověřující správné a efektivní provádění činností tak, aby aktiva (např. hotovost) byla zabezpečena, záznamy byly vedeny správně a úplně a byly používány adekvátní řídící postupy a dodržovány zákony a další pravidla.

Další pojmy