Vnější zadluženost (dluh)

(External debt)

Výše zadluženosti dané země

Další pojmy