Vnější úvěr

(External loan)

Úvěr přijatý ze zahraničí.

Další pojmy