Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Vnější úvěr

(External loan)

Úvěr přijatý ze zahraničí.

Další pojmy