Vlastní směnka, dlužní úpis

(Promissory note)

Bezpodmínečný písemný slib vystavený kupujícím prodávajícímu, podepsaný kupujícím, zaplatit na požádání nebo v určený, resp. určitelný den určitou peněžní částku jmenované osobě (nebo na její řad). Podstatným rozdílem mezi vlastní a cizí směnkou je to, že vlastní směnka je vystavena kupujícím a zaslána prodejci, který dostává platbu. Oba instrumenty vypořádávají především dluhy vyplývající z mezinárodního obchodu (jsou právně prosaditelné).

Další pojmy