Vlastní akcie

(Treasury stock)

Podíly odkoupené zpět společností, která je emitovala.

Další pojmy