ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Vkladatel nevyžadující další služby

(Unconnected depositor)

Osoba, která deponovala zdroje u banky, avšak nevyžaduje jinou bankovní službu.

Další pojmy