Vkladatel nevyžadující další služby

(Unconnected depositor)

Osoba, která deponovala zdroje u banky, avšak nevyžaduje jinou bankovní službu.

Další pojmy