Vinkulace

(Blockage of Payment)

Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

Další pojmy