Viditelná ruka

(Visible Hand)

Pojem odvozený od "neviditelné ruky" Adama Smithse, podle níž trhy samy alokují zdroje. S "viditelnou rukou" vlády intervenují na trhu, z obavy z tržního selhání v určité oblasti.

Další pojmy