Věřitelé

(Creditors)

Dodavatelé zboží nebo služeb prodávaných na úvěr.

Další pojmy