Věřitel

(Lender)

Jednotlivec nebo společnost poskytující peníze dlužníkovi s očekáváním jejich splacení obvykle i s úrokem.

Další pojmy