Veřejná nabídka

(Tender offer)

Nabídka učiněná přímo akcionářům společnosti k nákupu jejich podílů.

Další pojmy