V riziku

(At risk)

Hodnota vystavená nebezpečí ztráty.

Další pojmy