Úzký trh

(Narrow market)

Neaktivní trh, který se vyznačuje velkou fluktuací cen v důsledku malého objemu obchodování.

Další pojmy