Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Úvěrový syndikát (sdružení)

(Loan syndicate)

Skupina bank spojená pod vedením hlavního manažera, kdy každá z nich poskytuje část z celkového úvěru poskytovaného dlužníkovi.

Další pojmy