Úvěrový rating

(Credit rating)

Bankovnictví: velikost, typ a forma úvěru, kterou banka usoudí (pokud vůbec) nabídnout žadateli o úvěr. Finance: odhad úvěrové odpovědnosti a schopnosti, stanovený obchodním a jiným organizacím úvěrovými hodnotícími organizacemi (ratingové agentury jako jsou Moody’s, Standard & Poor’s, I.B.C.A.).

Další pojmy