Úvěrový rámec (linka)

(Bank line)

Maximální výše úvěru poskytovaného bankou klientovi.

Další pojmy