Úvěrové riziko

(Credit risk)

Riziko, že protistrana v budoucnu nezaplatí očekávané platby v plné výši nebo včas.

Další pojmy