Úvěrové pojištění

(Credit insurance)

Pojištění, z něhož je v případě úmrtí nebo nezpůsobilosti splacena půjčka.

Další pojmy