Úvěrové bodování

(Credit scoring)

V této statistické technice se pomocí bodů ohodnocuje řada finančních charakteristik. Z hodnoty výsledného součtu bodů se pak usuzuje na klientovu úvěrovou způsobilost.

Další pojmy