Úvěrová smlouva

(Credit agreement)

Smlouva mezi dlužníkem a věřitelem.

Další pojmy