Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Úvěrová smlouva

(Credit agreement)

Smlouva mezi dlužníkem a věřitelem.

Další pojmy