ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Úvěrová smlouva

(Credit agreement)

Smlouva mezi dlužníkem a věřitelem.

Další pojmy