Úvěrová kancelář

(Credit Bureau)

Společnost, která zkoumá, shromažďuje a prodává (distribuuje) informace o úvěrové historii spotřebitelů. Informace využívají věřitelé při rozhodování o poskytování půjček.

Další pojmy