Úvěr na nákup

(Purpose credit)

Úvěr, který je použit na nákup, dodání nebo obchodování s cennými papíry nebo zboží

Další pojmy